Tôi có cần máy sấy không khí?

Cách tốt nhất, hiệu quả nhất để ngăn chặn độ ẩm thu thập là sử dụng máy sấy trong hệ thống của bạn.

Máy nén của bạn hút không khí từ môi trường xung quanh nó. Không khí đó có thể chứa hơi ẩm phải được xử lý trước khi nó được phân phối cho hoạt động của bạn. Nó có thể gây ra tất cả các loại vấn đề trong máy nén, và hạ lưu giống như làm cho con dấu của bạn sưng lên và tai họa của bất kỳ cơ sở-rust.

Máy nén khí

Máy sấy loại bỏ độ ẩm để nó không ngưng tụ và gây ra những vấn đề đó. Có hai loại máy sấy (lạnh và dessicant) và loại bạn cần phụ thuộc rất nhiều vào loại không khí mong muốn cho hoạt động của bạn.

Chúng tôi biết câu hỏi tiếp theo của bạn. Chi phí để loại bỏ độ ẩm từ hệ thống của tôi là bao nhiêu?

Mà phụ thuộc. Máy sấy lạnh ít tốn kém hơn so với dessicant nhưng cung cấp một mức độ thấp hơn của chất lượng không khí.

Một máy sấy “phục hồi” có liên quan đến chi phí vốn ít nhất nhưng sử dụng một tỷ lệ phần trăm của không khí nén đơn vị của bạn tạo ra.

Điểm mấu chốt là bạn cần bằng cách nào đó quản lý độ ẩm sẽ bị lệch trong hệ thống máy nén khí của bạn và máy sấy (hoặc làm lạnh hoặc dessicant) là cách tối ưu để thực hiện điều này. Nó sẽ giữ cho hệ thống của bạn hoạt động ở mức cao nhất và tránh các chi phí lớn xuống dòng.

Xem thêm về các sản phẩm máy nén khí: http://sieuthimaynenkhi.net

Như mọi khi, những người của chúng tôi biết nhiều hơn về máy nén và độ ẩm hơn bất kỳ ai, và họ có thể hướng dẫn bạn qua quá trình ra quyết định.

Leave a Reply