Lớp phủ chống thấm cho hầu hết mọi cấu trúc Dịch vụ sơn nhà giá rẻ

Và, nếu bạn sơn trên nó, nó có thể đi qua các bức tranh mới. Sử dụng thuốc diệt nấm như thuốc tẩy chlorine hoặc dung dịch thương mại để diệt các mảng vữa nấm mốc trước. Chạy Sags

Sử dụng một cây cọ không chính xác (ví dụ, quá nhiều sơn trên bàn chải) có thể tạo ra một bề mặt. Để sửa lại nó sau khi sơn khô, cát và sơn lại bề mặt, Làm mịn màng mới thậm chí còn dày. Sơn sẽ không khô

Đây có lẽ là lý do tốt nhất để mua sơn chất lượng cao. Kéo dài là một chỉ dẫn của sơn kém hơn. Nếu bạn sử dụng chất Dịch vụ sơn nhà giá rẻ lượng kém chất lượng quá dày hoặc trong độ ẩm cao, nó sẽ ở lại tacky trong Dịch vụ sơn nhà giá rẻ một thời gian. Sơn tốt, mặt khác, khô nhanh.

Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể có một sơn kém hơn, thử nghiệm đầu tiên trên một phần không rõ ràng của ngôi nhà. Nghĩ rằng bạn đã sẵn sàng để bắt đầu? Trong phần tiếp theo, chúng tôi sẽ tiếp tục công việc chuẩn bị bạn cần.

Nếu bạn sử dụng chất lượng kém chất lượng quá dày hoặc trong độ ẩm cao, nó sẽ ở lại tacky trong một thời gian. Sơn tốt, mặt khác, khô nhanh. Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể có một sơn kém hơn, thử nghiệm đầu tiên trên một phần không rõ ràng của ngôi nhà. Nghĩ rằng bạn đã sẵn sàng để bắt đầu? Trong phần tiếp theo, chúng tôi sẽ tiếp tục công việc chuẩn bị bạn cần. Nếu bạn sử dụng chất lượng kém chất lượng quá dày hoặc trong độ ẩm cao, nó sẽ ở lại tacky trong một thời gian. Sơn tốt, mặt khác, khô nhanh. Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể có một sơn kém hơn, thử nghiệm đầu tiên trên một phần không rõ ràng của ngôi nhà. Nghĩ rằng bạn đã sẵn sàng để bắt đầu? Trong phần tiếp theo, chúng tôi sẽ tiếp tục công việc chuẩn bị bạn cần.

Có thể hoàn thiện bên ngoài tốt nhất là sơn đàn hồi. Lớp phủ này bền đến mức nó có thể thực hiện ngay cả sơn acrylic 100% bên ngoài từ 2 đến 1.

Sơn linh hoạt tạo thành một lớp màng bền và cứng chắc, cung cấp lớp phủ chống thấm cho hầu hết mọi cấu trúc.

Leave a Reply