Ngày 15 tháng nám chẳng hạn làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam

Chúng ta sẽ có dịp làm hư ông tại nhà chúng tôi đó. Cô bạn Kathy của tôi sẽ điên ỉên vì cái giọng Anh của ông.

Cảm,ơn, Eric. Chúng tôi chia tay. Người lâng lâng, tôi băng qua quảng trưòng Elysées rồi ngược lên phía bên kia. bước làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam chân làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam nhẹ nhõm. Tôi đi vê đại lộ Georges V. Lời mòi này là cd may cuối cùng của tôi chăng ? Nếu không kể đến việc phải chạy cho đủ sô tiền chi phí. Vài phút sau. khi đứng trước chi nhánh TWA, tôi thấy do dự nhưng vẫn cứ vào vì tôi muôn làm cho chuyến đi này có thề tin được. Tôi tối vào lúc ít khách cho nên không phải đợi chờ. Tôi dân tộc mường bước chân luôn tối cái phòng, đằng sau quầy làm việc, một dân tộc mường người đàn bà đang ngồi chăm chú nghe tôi.

– Tôi muổn biết giá vé khứ hồi Paris – Los Angeles là bao nhiêu ?
– Vé hạng nào ?
– Du lịch. – Ồng định đi vào lúc nào ?
– Mươi hôm nữa.

Ngày 15 tháng nám chẳng hạn. – Đe tôi xem có được bao nhiêu chỗ. Bà ta hỏi lịch sử việt nam qua các thời kỳ máy lịch sử việt nam qua các thời kỳ điện toán.

– Ông có muốn dành sô ghê từ bây giờ ?
– Có, với một ngày về không hạn định. Vậy là chỉ còn phải tới lấy vé và trả tiền trưóc hôm đi. Ra giữa quảng trường Elysées, say sưa vì sự táo bạo của mình, bây giờ tôi mối nghĩ cách làm sao xin được phép nghỉ. Giám đôc ~~ngôi nhà hộp~~ của tôi, tên gọi là Garrot I tôi không chế giễu đùa cợt với cái tên của ông ta nữa I vẫn.

Leave a Reply